Kas nepieciešams, lai studētu bakalaura programmā ārzemju universitātē?

Mēs sniedzam tev iespēju studēt tevis izvēlētajā specialitātē un universitātē jebkurā pasaules valstī. Bakalaura studijas ilgst 3–4 gadus, atkarībā no izvēlētās studiju programmas un tās intensitātes. Lai iestātos bakalaura studiju programmā, tev ir nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • motivācijas vēstule;
  • atestāts (lai arī dokumentus var iesniegt vēl pirms atestāta saņemšanas);
  • pases vai ID kartes kopija;
  • rekomendācijas vēstule (tās nepieciešamība atkarīga no mācību iestādes);
  • angļu valodas zināšanu līmeņa apliecinājums – IELTS, TOEFL vai cita testa rezultāts, augsta gada atzīme sekmju izrakstā vai valsts eksāmenā (atkarībā no izvēlētās mācību iestādes);
  • citi dokumenti (atkarībā no universitātes un izvēlētās specialitātes).