aprīlis 2022

Month

Inženierzinātņu fakultāšu absolventi jau vairākus gadus pēc kārtas ir vieni no pieprasītākajiem darba tirgū. Studenti tiecas iegūt augstāko izglītību ārzemēs, jo tur pieejamas kvalitatīvas un uz praksi orientētas studijas. Dānija ir viena no studēšanai vispievilcīgākajām valstīm, jo tur Eiropas Savienības pilsoņiem tiek piedāvāts bez maksas iegūt augstāko izglītību angļu valodā. Dienviddānijas Universitāte (SDU) un tās Inženierzinātņu fakultāte piedāvā ne tikai uz studentiem orientētu, inženieruzņēmumu vajadzībām atbilstošu apmācību, bet arī izglītību, kas nodrošina karjeras iespējas.

Dienviddānijas Universitāte (SDU) un tās Inženierzinātņu fakultāte - kvalitatīvas studijas starptautiskā vidē

Neviens ārvalstu students nejutīsies vientuļš Dienviddānijas Universitātes (SDU) Inženierzinātņu fakultātē. Šī universitāte lepojas ar ļoti augstu ārvalstu studentu procentu – 20% tās studentu ir ieradušies no citām valstīm. 75% studentu, kas ieradušies no visas pasaules, studē Senderborgas akadēmiskajā pilsētiņā, tādēļ tiem, kuri vēlas ne tikai kvalitatīvu izglītību, bet arī, piemēram, paplašināt savu redzesloku, iepazīt citas kultūras, šī universitāte un tās kopiena būs lieliski piemērota. Tā kā lielākā daļa studentu ierodas no citām valstīm vienatnē, draudzīgas attiecības un sakari tiek nodibināti ļoti ātri.  Arī universitātes kolektīvu veido dažādu tautību pārstāvji, un arī viņi visi draudzīgi komunicē savā starpā, kā arī ir gatavi jebkurā brīdī palīdzēt studentiem.

Uz praksi orientētas bakalaura līmeņa studijas inženierijas jomā

Dienviddānijas Universitātes (SDU) Inženierzinātņu fakultāte piedāvā studentiem augstas kvalitātes bakalaura un maģistra studiju programmas angļu valodā. Senderborgas un Odenses akadēmiskajās pilsētiņās studenti var apgūt bakalaura programmas elektronikas, mašīnbūves, mehatronikas un biznesa procesu inženierijas jomās.  Studijas sastāv no teorētiskajām lekcijām un projektu darbiem, tādējādi dodot iespēju studentiem iemācīties risināt konkrētus uzdevumus, analizēt un mācīties sadarboties komandā.  Šādā veidā fakultāte mudina studentus interesēties par zinātni, veikt pētījumus un atklāt sev daudz jauna.  Pēdējā studiju gadā studenti stažējas vienā no Dānijas mašīnbūves uzņēmumiem, kas sadarbojas ar universitāti, kur viņi praksē pielieto lekcijās iegūtās teorētiskās zināšanas. Noslēguma pētniecības projektus studenti raksta arī sadarbībā ar uzņēmumiem, šādā veidā analizējot aktuālās inženierijas problēmas, kuras pastāv mūsdienu pasaulē.  Studenti iegūst arī praktiskas zināšanas dažādu ierīču projektēšanas un programmēšanas jomā.  Pabeidzot bakalaura studijas, studentiem ir iespēja turpināt mācīties maģistrantūrā un kļūt par pilnvērtīgu profesionāli inženierijas jomā.

Garantēta darbavieta pēc studiju beigšanas

SDU Inženierzinātņu fakultāte ne tikai piedāvā studentiem vērtīgas praktiskas priekšrocības, bet arī garantē darbavietu iegūtajā specialitātē pēc absolvēšanas. Dienviddānijas Universitāte (SDU) un Dānijas dienvidos esošie uzņēmumi garantēti piedāvā fakultātes absolventiem darbu uz vismaz 6 mēnešiem.  Tieši šajā Dānijas reģionā atrodas virkne uzņēmumu, kas specializējas enerģiju taupošu tehnoloģiju jomā.  Mūsdienu ekoloģiskajos apstākļos šis virziens ir ļoti svarīgs un perspektīvs, un uzņēmumi nespēj pietiekami ātri piesaistīt sev nepieciešamo speciālistu skaitu.  Tādēļ Dienviddānijas Universitāte (SDU) var piedāvāt visiem tās Inženierzinātņu fakultātes absolventiem lieliskas darbavietas.

Interesējaties par inženierzinātņu studijām ārzemēs? Izvēlieties Dienviddānijas Universitāti (SDU), un jūs iegūsiet kvalitatīvu, uz studentiem orientētu izglītību Eiropas laimīgākajā valstī.

Avots: Dienviddānijas Universitāte (SDU), Inženierzinātņu fakultāte

Reģistrācija konsultācijai